جزئیات دوره

نرم افزار بیمه تامین اجتماعی و مالیات حقوق

گزارش خرید و فروش فصلی

اظهارنامه ارزش افزوده

صورت سود و زیان

بستن حسابهای موقت و دائم (اختتامیه و افتتاحیه)

نوشتن دفاتر قانونی (روزنامه و کل)

نوشتن اظهار نامه مالیاتی

آموزش انواع ثبت و آنالیز اسناد مالی

آموزش صدور اسناد مالی در نرم افزار

آموزش همزمان نرم افزار حسابداری

آموزش کدینگ حسابداری

ارتباط سر فصل های کل و معین و تفضیلی

مغایرت گیری بانکی

انواع بهای تمام شده

شرایط دوره

پیش نیاز : اصول یک حسابداری

در صورت تقاضا در پایان دوره گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد

12 جلسه 2 ساعته

محل برگزاری کلاسها در محدوده مرکز شهر

حداکثر تعداد هر کلاس 12 نفر و هر نفر یک رایانه

بروشور تبلیغاتی

تماس با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید

66988759